Under Bar Himmel
DVD-bildspel om missbrukare och hemlösa.
ISBN 91-975110-0-5

En realistisk skildring av uteliggares liv i Stockholm år 2002.
Bo Johansson, journalist till yrket,
gav sig ut för att vara hemlös missbrukare under ett par år.
Skrev boken
Under Bar Himmel
(ISBN 91-88821-27-7 / Nyutgåva 2007 ISBN 978-91-975110-1-8)
där han skildrar sina upplevelser.
Denna DVD-skiva är en sammanfattning av boken.
En varning riktad till dagens ungdom
.

De flesta bilderna i bildspelet har Bo själv tagit med en enkel kamera.
De talar sitt tydliga språk om vad det handlar
om att vara uteliggare och missbrukare.

Speakertexten läses av Sven Årnes.
Musik och ljudeffekter har skapats av Björn J-son Lindh.
Layout och produktion av Sture Nilson, Sin Automation.

Visa Introduktionsvideo  1,5 Mb


Boken Under Bar Himmel Nyutgåva
och Bildspelet på DVD-skiva
Pris 300:-

                      Beställes från:
                                
                                 Artikelnummer: 1154

 

Bildspelet Under Bar Himmel, på DVD-skiva
och boken i PDF-format i kvalité för utskrift, på CD-skiva
Pris 250:- + frakt (postförskottsavgift).

beställes från:
Sin Automation
med formuläret nedan

Läs bokens första kapitel

Din e-postadress:

 


 
 Adress:
 
 PNr & Ort:
 
 Telefon:
 

 Beställes:
 
 Antal:
 

 Meddelande: